Distantsid

1. START: Mamma lastetriatlon  50m ujumist, 2km rattasõitu, 0,4km jooksu (2011-2016 aastal sündinud)

2. START: Hoog noortetriatlon 150m ujumist, 7km rattasõitu, 1,25km jooksu (2005-2010 sündinud)

3. START: Frank Kutter põhidistants ,750m ujumist, 20 km ratast, 5 km jooksu (juuniorid, N/M 20 – 80+)

Frank Kutter triatlonisari 2024

Kehtna sprinditriatlon Raplamaa MV triatlonis

Kehtna vald. Räägu veehoidla ja lähiümbrus

Võistluste korraldajad SK Team Kehtna MTÜ ja OÜ Spordimekoos

Kontakt: info@teamkehtna.ee telefon: 56980952

Laupäev 29.06.2024


Ajakava

Kell 10.00 Võistluskeskus avatud
Kell 10.00-18.00
Stardimaterjalide väljastamine ja kohapealregistreerimine (lõpetatakse 15 minutit enne vastava stardi vahetusala sulgemist)
Kell 11.00-18.00 vahetusala avatud
Kell 11.50 1.START infotund vahetusalas
Kell 12.00 1.START lapsed PT2014-2015 U11
Kell 12.02 1.START lapsed PT2012-2013 U13
Kell 12.50 2.START infotund stardialas.
Kell 13.00 2.START noored PT 2007-2008 U19
Kell 13.02 2.START noored PT 2009-2010 U15
Kell 14.50 3. START infotund stardialas
Kell 15.00 3.START Stardinumbrid 1-50 ( juuniorid, N/M 20 – 80+)
Kell 15.05 3.START Stardinumbrid 51-100( juuniorid, N/M 20 – 80+)


Autasustamine

Mamma lastetriatlon kell 12.45
HOOG noortetriatlon kell 14.10
Frank Kutter põhidistants kell 16.30

Võistluslitsents

Võistlustel saavad osaleda kõik kes soovivad ennast proovile panna triatlonil.

Vanuseklassid

Vastavasse starti lubatakse vaid juhendis välja toodud vanuseklassi võistlejad. Alaealistel on vajalik lapsevanema/eestkostja nõusolek.

Eraldi arvestus on meestele ja naistele, poistele ja tüdrukutele.

1.START  MAMMA lastetriatlon 50m ujumist, 2km rattasõitu, 0,4km jooksu (2011-2016 aastal sündinud)

2.START HOOG noortetriatlon 150m ujumist , 7km rattasõitu, 1,25km jooksu (2007-2010 sündinud)

3.START Frank Kutter põhidistants  750m ujumist, 20 km ratast, 5 km jooksu (juuniorid, N/M 20 – 80+)

Juuniorid :sündinud 2005-2006

N/M 20-39: sündinud 1985–2004

N/M 40+ : sündinud 1975-1984

N/M 50+: sündinud 1965-1974

N/M 60+: sündinud 1955-1964

N/M 70+ : sündinud 1945-1954

N/M 80+: sündinud 1944 ja varem

Registreerimine

Kehtna sprinditriatlonile saab registreerida https://registreerimine.teamkehtna.ee/et/registreeru/register internetis  kuni 28. juuni 2024. Ümberregistreerimine on võimalik  kuni 28. juuni 2024. Kohapeal toimub registreerimine ja stardimaterjalide väljastamine võistluskeskuses ajakavas märgitud aegadel. Kõikidele distantsidele väljastatakse stardimaterjale kuni 15 min enne vastava stardi vahetusala sulgemist. Stardimaterjalide kättesaamisel on võistlejatel kohustuslik esitada isikut tõendav pildiga dokument.

Osaluse edasiandmine kellelegi teisele ei ole lubatud. Korraldaja jätab endale õiguse keelduda võistleja registreerimisest, kui ta peab seda kohaseks. Sündmuse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel (force majeure) osavõtumaksu ei tagastata.

Kehtna sprinditriatloni osavõtumaks sisaldab:

– professionaalset korraldust SK Team Kehtna MTÜ poolt

– distantsi lõpetanule kingitus toetajatelt, vanuseklasside parimatele medalid.

– diplomit (elektrooniliselt alla laetav)

Kehtna sprinditriatlonKuni 01.04.202402.04.-01.05.202402.05.-28.06.2024 Kohapeal
1. start Mamma lastetriatlon7 €10 €12.50 € 12.50 €
2. start Hoog noorteduatlon10 €15 €17 € 20 €
3. start Frank Kutter põhidistants35 €40 €45€ 50 €

Osavõtja on registreeritud võistlusele alles siis, kui on tasutud osavõtumaks. Osavõtumaksu suuruse arvutamise aluseks on tasumise aeg, mitte registreerimise aeg.

Registreerudes kinnitab osaleja (alaealise puhul lapsevanem/eestkostja), et vastutab ise oma (lapse/eestkostetava) tervisliku seisundi eest, nõustub võistluste üldtingimustega ja nõustub, et korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest

Võistlusreeglid

Võistlustel kehtivad World Triathlon reeglid ja võistleja meelespea. Võistlusele registreerumisega kohustub võistleja aktsepteerima World Triathlon reegleid, kinni pidama kehtivatest Eesti liikluseeskirjadest ja järgima Maailma dopinguvastase koodeksi reegleid.

Iga registreerunud sportlane peab olema valmis dopingukontrolliks. Dopingkontrollist keeldumist või dopingukontrollist kõrvalehoidmist käsitletakse dopingureegli rikkumisena.

Infokoosolekud

Kehtna  sprinditriatloni infokoosolekud toimuvad 10 min enne vastavat starti stardialas.

Tuulessõit

Tuulesõit ei ole lubatud.

Tuulessõidutsoon võistlejate vahel on 10 m. Tuulessõitu kontrollivad võistluse kohtunikud. Tuulessõidu reeglite rikkumine toob kaasa ajalise karistuse 1 min, mis tuleb rattaraja karistusalas ära kanda. Teistkordne tuulessõidu reeglite rikkumine toob kaasa diskvalifitseerimise.

NB! Ratta vastavust reeglitele kontrollitakse varustuse toomisel vahetusalasse.

Võistluse kohtunikud

Võistlusel kontrollivad reeglitest kinnipidamist Team Kehtna kohtunikud.

Võistluse žürii

Protestid lahendab võistluse žürii, mis koosneb võistluse korraldaja esindajatest. Žürii täpne koosseis teatatakse võistluspäeval.

Protesti esitamise soovist tuleb teavitada peakohtunikku hiljemalt 15 minutit peale vastava distantsi viimase võistleja finišeerimist.

NB! Tuulessõidu eest antud karistusi ei ole võimalik protestida!

Võistlusrajad

Ujumine

Kehtna Räägu veehoidla

Ratas

Rattarada kulgeb Räägu veehoidla-Purku-Räägu veehoidla mustkattega teel. Karistusala asub rattaraja lõpus vahetult enne vahetusala.

Jooks

Jooksurada kulgeb Räägu veehoidla lähiümbruses.

Vahetusala

Vahetusala asub Räägu veehoidla puhkealal. Vahetusalasse pääseb võistleja ainult võistlusnumbri ettenäitamisel. Vahetusalasse on lubatud ainult võistlejad, kohtunikud ja erilubadega korraldajad.

NB! Oma varustuse toob ja viib võistleja ise, vahetusalasse ei lubata võistlejaga kaasa mitte kedagi. Ratas, kiiver ja muu varustus tuleb viia varakult vahetusalasse, et võistlejal oleks vajadusel aega varustus reeglitega kooskõlla viia.

Vahetusala on piiratud aiaga. Peale võistlust peab võistleja varustusele järgi tulema ajakavas märgitud ajal. Vahetusalasse jäetud varustus, millele õigeaegselt järele ei ole tuldud, viiakse võistluse registratuuri. Võistluse ajal valvavad rattaid võistluse korraldaja poolt volitatud isik

Toitlustamine

Jooksudistantsil pakutakse võistlejatele vett. 

Kõikidel võistlustel pakutakse finišis vett.

Ajavõtt

Ajavõtukiibid antakse võistlejatele korraldaja poolt ning kogutakse peale võistlust kokku. Kaotatud kiibi eest esitatakse võistlejale arve (70 eurot). Võistlusrajal on mitu erinevat ajavõtupunkti, et anda igale võistlejale ratta ja jooksu vaheaegu, samuti võistluse finišiaega.

Ajalimiidid

Puuduvad

Autasustamine

Esemelised auhinnad 1. 2. ja 3. stardi võistlusklasside kolmele paremale, diplomid (elektrooniliselt allalaaditavad) kõigile lõpetanutele. Auhinna saamiseks on kohustuslik osaleda autasustamisel. Juhul, kui võistlejal pole võimalik autasustamisel osaleda, võib auhinda vastu võtma tulla tema treener või esindaja. Hilisemat auhindade väljastamist ei toimu.

Meditsiiniline teenindamine

Võistluse korraldaja tagab meditsiinipunkti olemasolu võistluskeskuses kogu võistluse ajal.

Parkimine

Politsei, kohtunike ja liiklusreguleerijate juhiste täitmine on kohustuslik nii parkimisel kui võistluse käigus

Korraldajal on õigus teha juhendisse muudatusi. Kõik muudatused võistluse juhendis tehakse teatavaks võistluse kodulehel

Aeg panna ennast proovile